Czym jest Coaching?

Coaching jest procesem obejmującym wydobywanie mocnych stron z Klienta, pomaganie w omijaniu wewnętrznych barier i ograniczeń w celu osiągnięcia osobistej doskonałości oraz ułatwienie bardziej efektywnego funkcjonowania w zespole.

Coaching to partnerska relacja, gdzie dwóch podróżników jest zaangażowanych we wspólną podróż, która doprowadzi do osiągnięcia zamierzonego celu. Co ważne, to osoba coachowana ma ważniejszy głos, jeśli chodzi o kierunek podróży.

Największą zaletą Coachingu jest to, że uczy umiejętności koncentrowania się na rozwiązaniu, zamiast na problemie, co zmienia perspektywę w patrzeniu na życie i otwiera przed Klientem nowe możliwości.

Brzmi ciekawie? Napisz do mnie:


Jak wygląda sesja coachingowa?

Sesja coachingowa jest specyficzną formą rozmowy Klienta z Coachem. W trakcie sesji Coach zadaje Klientowi pytania, dzięki którym Klient ma możliwość bezpiecznego eksplorowania siebie, swoich wartości, umiejętności, kompetencji, talentów w celu realizacji celów osobistych lub zawodowych. Coaching pomaga w pokonywaniu wewnętrznego oporu i przekraczaniu własnych ograniczeń.


Czym Coaching nie jest?

Metodologia Coachingu jest zorientowana na rozwiązania, nie na problemy.

Coaching nie jest szkoleniem, ponieważ Coach nie dostarcza Klientowi wiedzy, nie ćwiczy z Klientem umiejętności i nie zmienia postaw. Szkoleniami zajmują się Trenerzy.

Coaching nie jest doradztwem, ponieważ Coach nie dostarcza Klientowi gotowych rozwiązań. Coach nie posiada specjalistycznej wiedzy, opinii, a nawet jeśli ją posiada, nie przekazuje jej Klientowi. Tym zajmują się doradcy/konsultanci.

Coaching nie jest pomocą psychologiczną lub psychoterapią, ponieważ nie jest stosowany do wyjaśniania natury problemów zgłaszanych przez Klienta, rozwikłania kryzysów czy konfliktów interpersonalnych. Nie jest oddziaływaniem stosowanym w leczeniu zaburzeń psychospołecznych, psychosomatycznych oraz stanów cierpienia psychicznego. Pomocą psychologiczną/psychoterapią zajmują się psycholodzy i psychoterapeuci.

Coaching nie jest mentoringiem, ponieważ Coach nie nawiązuje z Klientem relacji mistrz-uczeń i nie przekazuje swojej wiedzy i doświadczenia. Tym zajmują się mentorzy.


Standardy Coachingu ICF

International Coach Federation (ICF) opracowało jedenaście podstawowych kompetencji coachingowych. Mają one na celu wprowadzenie większej przejrzystości w rozumieniu umiejętności potrzebnych w zawodzie Coacha. Kluczowe kompetencje, Core Competencies (CC), zostały podzielone na cztery grupy. Żadna z grup i kompetencji nie jest priorytetowa. Wszystkie są niezbędne w wachlarzu umiejętności profesjonalnego Coacha.

Pełna lista kompetencji coachingowych znajduje się na stronie ICF Polska. 


Kodeks etyczny ICF

Podstawę Kodeksu Etycznego ICF stanowią Kluczowe Wartości ICF oraz wynikające z nich działania. Wszystkie te wartości są równie ważne i wzajemnie się uzupełniają. Są to wartości, które przestrzegam.

Pełen Kodek Etyczny ICF znajduje się na stronie ICF Polska